50 کا فقط در یک ساعت
ثبت سفارش

سرویس ها

روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
657 بازدید ویدیو روبینو (اختصاصی گلد فالوور) 💎 توضیحات 9,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,000  تومان )
25000/25 14 دقیقه فعال
656 لایک پست روبینو (اختصاصی گلد فالوور) 💎 توضیحات 13,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (11,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (12,500  تومان )
25000/25 2 دقیقه فعال
655 فالور روبینو (اختصاصی گلد فالوور) 💎 توضیحات 19,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (17,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (18,000  تومان )
25000/25 1 ساعت 4 دقیقه فعال
658 ممبر کانال روبیکا (اختصاصی گلد فالوور)💎 توضیحات 75,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (72,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (73,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (74,000  تومان )
25000/25 8 ساعت 51 دقیقه فعال
⚠️قوانین و توضیحات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
259 📚محتوا توضیحات 1,000,000  تومان 1/1 فعال
پکیج فالوور ایرانی واقعی ضمانت دار اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
321 پکیج 1 (جذب 1 الی 2 کا فالوور واقعی) توضیحات 250,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (244,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (246,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (248,000  تومان )
1000/1000 فعال
323 پکیج 2 (جذب 2 الی 3 کا فالوور واقعی) توضیحات 350,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (344,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (346,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (348,000  تومان )
1000/1000 فعال
تبلیغات و جذب فالوور واقعی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
590 ارسال به دایرکت ایرانی ها انبوه و بازخورد عالی😍 توضیحات 90,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (87,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (88,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (89,000  تومان )
100000/1000 7 روز 9 ساعت 15 دقیقه فعال
فالوور پاپ آپ اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
641 فالوور پاپ اینستاگرام [ ارسالی 3 ساعت ] توضیحات 380,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (374,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (376,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (378,000  تومان )
1000/1000 فعال
(به صرفه ترین ) پکیج های اختصاصی گلد فالوور
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
188 پکیج طلایی(فالوور + لایک + بازدید) توضیحات 40,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (37,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (38,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (39,000  تومان )
1000/1000 فعال
189 پکیج الماس (فالوور + لایک + بازدید) توضیحات 65,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (62,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (64,000  تومان )
1000/1000 فعال
190 پکیج یاقوت (فالوور + لایک + بازدید) توضیحات 90,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (87,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (88,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (89,000  تومان )
1000/1000 فعال
192 پکیج اختصاصی گلد فالوور توضیحات 135,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (132,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (133,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (134,000  تومان )
1000/1000 فعال
فالوور فیک | اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
552 فالوور فیک/ارزان ترین در جهان😍🤪 توضیحات 7,000  تومان 10000/10 16 دقیقه فعال
331 فالوور فیک ویژه گلدمارکت توضیحات 8,000  تومان 500000/10 59 دقیقه فعال
279 فالوور ویژه گلد فالوور توضیحات 9,000  تومان 15000/10 15 دقیقه فعال
فالوور میکس (ریزش اغلب پایین)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
651 فالوور ایرانی پر سرعت 💰😍 اختصاصی گلد فالوور 🇮🇷 کاملا آنی توضیحات 8,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,400  تومان )
50000/100 1 روز 14 دقیقه فعال
653 فالوور ویژه 🔥 گلدفالوور 🇮🇷 استارت آنی (50کا در یک ساعت) توضیحات 8,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,700  تومان )
500000/100 14 دقیقه فعال
652 فالوور ارزان پر سرعت 🔥 توضیحات 8,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,700  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,800  تومان )
2000000/100 12 دقیقه فعال
654 فالوور ترکیه ای 😍 تحویل آنی ( خیلی پر سرعت )😈 🔥 توضیحات 9,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,900  تومان )
2000000/100 11 دقیقه فعال
662 فالور میکس ایران و ترکیه ریزش کم سرعت متوسط استارت فوری 🚀⌚ توضیحات 13,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (12,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (13,000  تومان )
200000/50 9 روز 8 ساعت 33 دقیقه فعال
فالوور میکس ضمانت دار | اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
263 🔥فالوور میکس ایرانی سرور سرباز [ 50 کا در روز ] [ ریزش متوسط ] [ آنی ] توضیحات 7,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,400  تومان )
200000/10 16 دقیقه فعال
264 فالوور ایرانی l سرور مکس 💎🔥⭐(سرعت 20 الی 30 کاروزانه) (30 روز جبران) توضیحات 13,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (13,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (13,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (13,400  تومان )
1000000/100 50 دقیقه فعال
320 🚀فالوور سرور یوز [ 50 الی 200 کا در روز ] [ بدون ریزش ] [ 30 روز جبران ] توضیحات 15,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (15,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (15,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (15,400  تومان )
300000/100 4 ساعت 14 دقیقه فعال
255 🔥فالوور میکس ایرانی سرور فایر [ریزش متوسط][ آنی ] {گارانتی 30 روز ♻} توضیحات 17,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (17,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (17,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (17,400  تومان )
200000/100 1 روز 3 ساعت 53 دقیقه فعال
31 فالوور اقتصادی اینستاگرام مقرون به صرفه و ارزان (به همراه 30 روز جبران رایگان)⚡️ توضیحات 18,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (17,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (17,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (17,900  تومان )
5000000/100 51 دقیقه فعال
319 فالوور میکس اینستاگرام- جبران ریزش30 روزه😍🚀 توضیحات 18,300  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (18,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (18,100  تومان )
نمایندگی برنزی: (18,200  تومان )
500000/10 2 ساعت 10 دقیقه فعال
203 فالوور سرور میکس سرعت بالا ❤کیفیت خوب😍 بدون ریزش 🤪🤑 توضیحات 19,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (18,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (18,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (18,800  تومان )
300000/10 3 ساعت 32 دقیقه فعال
326 فالوور با جبران ریزش 90 روزه تضمینی-کیفیت بالا- سرعت بالا- باضمانت کامل جبرانی🔥🔥 توضیحات 19,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (19,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (19,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (19,400  تومان )
3000000/50 30 دقیقه فعال
645 فالوور ایرانی l سرور فراز 💎🔥🎁⭐(سرعت 200کا روزانه) (365 روز جبران) توضیحات 20,300  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (20,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (20,100  تومان )
نمایندگی برنزی: (20,200  تومان )
5000000/100 39 دقیقه فعال
307 فالوور واقعی | اختصاصی گلد فالوور (پرسرعت + کم ریزش) ⭐🔥🚀💎 توضیحات 21,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (20,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (20,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (20,900  تومان )
300000/50 21 دقیقه فعال
فالوور ایرانی | اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
522 فالوور 50 درصد ایرانی🤪🤑 توضیحات 21,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (19,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (20,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (20,500  تومان )
10000/100 3 ساعت 18 دقیقه فعال
328 فالوور 40 درصد ایرانی [ گلد ] [ 30 روز جبران ریزش رایگان ]🚀😍 توضیحات 22,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (21,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (21,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (21,900  تومان )
100000/100 11 ساعت 10 دقیقه فعال
52 فالوور ویژه ایرانی الماس | اختصاصی ⚡️ توضیحات 34,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (31,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (32,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (33,500  تومان )
10000/50 33 دقیقه فعال
124 فالوور vip تمام ایرانی⚜سرعت متوسط ظرفیت50کا به بالا لایک زن 5 پست اخر❤ توضیحات 43,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (40,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (41,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (42,000  تومان )
5000/100 9 دقیقه فعال
391 فالوور ایرانی آلفاپلاس [فول ایرانی] [اختصاصی] 💎❤ 30 روز جبران ریزش😍🚀 توضیحات 51,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (50,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (50,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (51,000  تومان )
5000/100 1 ساعت 20 دقیقه فعال
298 فالوور ایرانی VIP [فول ایرانی] [اختصاصی]💎🔥 (30 روز جبران ریزش) توضیحات 61,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (60,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (60,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (61,000  تومان )
10000/100 7 ساعت 33 دقیقه فعال
620 فالوور ایرانی کیفیت عالی [اکثرا فعال] [پیشنهادی] 💎❤ 90 روز جبران 😍🚀 توضیحات 70,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (67,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (68,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (69,000  تومان )
10000/100 2 ساعت 7 دقیقه فعال
299 فالوور ایرانی ویژه [درحد پاپ آپ] 💎⚡️🔥[کیفیت بالاترین در سطح کشور] 90 روز جبران ریزش 😍 توضیحات 90,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (87,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (88,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (89,000  تومان )
10000/100 1 ساعت 33 دقیقه فعال
لایک ایرانی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
234 لایک فول ایرانی | 20% هدیه ⚡️💎💥 توضیحات 9,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,400  تومان )
20000/100 3 ساعت 54 دقیقه فعال
26 لایک اکسپلور بلک فول ایرانی | اختصاصی - آنی ⚡️ توضیحات 10,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,500  تومان )
8000/50 20 دقیقه فعال
56 لایک 99درصد ایرانی | 20% هدیه ⚡️(مناسب اکسپلور) توضیحات 10,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (10,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (10,400  تومان )
30000/100 29 دقیقه فعال
306 لایک vip فول ایرانی مناسب اکسپلور (پیشنهادی) توضیحات 15,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (15,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (15,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (15,400  تومان )
50000/100 1 ساعت 30 دقیقه فعال
308 لایک پاپ اپ اکانت فعال ایرانی ( اکسپلور) (اختصاصی)😍 توضیحات 17,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (15,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (16,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (16,500  تومان )
50000/100 8 ساعت 5 دقیقه فعال
لایک میکس اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
525 لایک میکس سرعت پایین😍 توضیحات 1,200  تومان 100000/10 22 دقیقه فعال
523 لایک پرسرعت ریزش متوسط😍 توضیحات 1,450  تومان 200000/10 11 دقیقه فعال
112 لایک میکس سرعت بالا موشک | آنی ⚡️ توضیحات 2,000  تومان 250000/10 15 دقیقه فعال
297 ❤لایک میکس [100 کا در روز ] [ ریزش بسیار کم ] توضیحات 2,000  تومان 300000/10 9 دقیقه فعال
296 ❤لایک میکس [ 100 کا در ساعت ] ریزش بسیار کم (بدون ریزش) توضیحات 2,700  تومان 500000/10 35 دقیقه فعال
252 لایک اسپید [سرعت تا 20 کا] [کیفیت عالی] 💎❤ توضیحات 4,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,400  تومان )
100000/100 57 دقیقه فعال
660 لایک میکس ایرانی بدون ریزش | جبران ریزش ۹۰ روزه 🔥🔥💯 - 4,700  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,600  تومان )
50000/50 2 ساعت فعال
659 لایک میکس بدون ریزش تضمینی | جبرانی ریزش ۴۵ روزه 🔥🔥 - 6,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,900  تومان )
100000/10 12 دقیقه فعال
بازدید پست اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8 ویو پست ارزان ایرانی | سرور 1 💛 توضیحات 2,700  تومان 10000000/100 2 دقیقه فعال
295 📺بازدید پست [ P - TV - REEL ] توضیحات 3,000  تومان 10000000/100 7 دقیقه فعال
خدمات اکسپلور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
142 Shares (اشتراک گذاری) پست ⭐️ توضیحات 8,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,700  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,900  تومان )
3000000/100 21 دقیقه فعال
خدمات کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
63 مجموعه کامنت تعریف و تمجید از شخص😍 توضیحات 23,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (22,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (22,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (22,800  تومان )
10000/5 15 دقیقه فعال
64 مجموعه کامنت تبریک عمومی توضیحات 23,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (22,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (22,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (22,800  تومان )
10000/5 فعال
65 مجموعه کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی توضیحات 23,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (22,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (22,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (22,800  تومان )
10000/5 12 دقیقه فعال
66 مجموعه کامنت سلام و احوال پرسی✋ توضیحات 23,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (22,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (22,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (22,800  تومان )
10000/5 فعال
68 مجموعه کامنت تسلیت توضیحات 23,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (22,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (22,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (22,800  تومان )
10000/5 فعال
69 کامنت دلخواه / کیفیت عالی / سرعت مناسب❤ توضیحات 27,000  تومان 300000/5 1 ساعت 33 دقیقه فعال
67 کامنت رندم فارسی🇮🇷 توضیحات 58,000  تومان 1000/5 1 روز 16 ساعت 21 دقیقه فعال
665 کامنت دلخواه و فول ایرانی ۱۰۰درصد | کاربران که کامنت می‌گذارند ۱۰۰ درصد ایرانی| بدون ریزش | استارت انی | اختصاصی گلد فالوور🔥 - 67,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (60,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (62,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (65,000  تومان )
200000/5 2 ساعت فعال
سرویسهای استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
242 بازدید استوری اینستاگرام [ 20 - 60 کا در ساعت ]😍🚀 توضیحات 7,800  تومان 10000/20 1 ساعت 11 دقیقه فعال
383 بازدید استوری اینستاگرام همیشه پایدار [10 کا در ساعت ]😍🚀 توضیحات 8,000  تومان 10000/10 48 دقیقه فعال
خدمات با تفکیک جنسیت | اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
249 بازدید تمام استوری ها پروفایل خانم [ کیفیت عالی | 50 کا در روز ] توضیحات 7,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,900  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,100  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,300  تومان )
10000/10 فعال
256 👩لایک میکس خانم [ 30 کا در روز ] [ بدون ریزش ] توضیحات 7,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,900  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,100  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,300  تومان )
50000/10 15 دقیقه فعال
ویو و ری اکشن تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
534 بازدید تک پست تلگرام توضیحات 250  تومان 100000000/100 4 دقیقه فعال
535 بازدید پست تلگرام | 5 پست آخر توضیحات 550  تومان 10000000/10 3 دقیقه فعال
537 بازدید پست تلگرام | 10 پست آخر توضیحات 1,000  تومان 10000000/10 3 دقیقه فعال
538 بازدید پست تلگرام | 20 پست آخر توضیحات 1,850  تومان 10000000/10 13 دقیقه فعال
539 بازدید پست تلگرام | 50 پست آخر توضیحات 3,400  تومان 10000000/10 3 دقیقه فعال
627 ری اکشن منفی تلگرام [ 👎😁😢💩🤮🤔🤯🤬] + بازدید توضیحات 3,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,400  تومان )
1000000/10 فعال
540 بازدید پست تلگرام | 100 پست آخر توضیحات 5,500  تومان 10000000/10 9 دقیقه فعال
ممبر گروه تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
551 🔆 اددلیست ❪ ویژه ❫ ╼ ❪ زیر 200k ❫ توضیحات 33,750  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (30,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (31,250  تومان )
نمایندگی برنزی: (32,500  تومان )
10000/1000 فعال
126 ⭐ ادلیست طلایی | سرعت خوب گروه های زیر 100 کا توضیحات 35,100  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (31,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (32,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (33,800  تومان )
80000/5000 فعال
618 💥 ادلیست سرعتی ظرفیت بالا توضیحات 35,100  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (31,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (32,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (33,800  تومان )
80000/50000 فعال
ممبر کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
547 ممبر تلگرام | سرعت متوسط | دقت کنید حاوی ریزش ❌| استارت انی توضیحات 23,950  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (21,288  تومان )
نمایندگی نقره ای: (22,175  تومان )
نمایندگی برنزی: (23,063  تومان )
10000/100 13 ساعت 33 دقیقه فعال
548 ممبر هیدن تلگرام واقعی برای کانال ایرانی سرور طلایی | استارت با تاخیر ۱۲ ساعت توضیحات 37,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (33,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (35,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (36,400  تومان )
5000/1000 12 ساعت 27 دقیقه فعال
647 🎯 هیدن کانال ╼ ❪ زیر 100k ❫💎 توضیحات 43,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (38,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (40,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (41,600  تومان )
60000/1000 فعال
649 💥 هیدن | کانال زیر 50 کا ظرفیت 40 کا توضیحات 44,550  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (39,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (41,250  تومان )
نمایندگی برنزی: (42,900  تومان )
40000/5000 3 دقیقه فعال
644 🔥 هیدن | ╼ ❪ زیر 200k ❫ توضیحات 51,300  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (45,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (47,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (49,400  تومان )
60000/1000 فعال
648 💥 هیدن | کانال 50 تا 100 کا توضیحات 51,300  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (45,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (47,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (49,400  تومان )
40000/5000 25 دقیقه فعال
650 💎 هیدن کانال ╼ ❪ زیر 300k ❫ توضیحات 56,700  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (50,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (52,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,600  تومان )
60000/1000 1 ساعت 11 دقیقه فعال
545 ممبر بدون ریزش کانال و گروه تلگرام [ پرسرعت ] استارت فوق آنی🚀⏰ توضیحات 74,250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (66,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (68,750  تومان )
نمایندگی برنزی: (71,500  تومان )
600000/500 فعال
546 ممبر طلایی | استارت زیر ۲ ساعت | ظرفیت روزانه ۵۰کا | کیفیت تماما انلاین | ریزش صفر | یک ماه ضمانت ریزش صفر | اختصاصی گلد فالوور ❤‍🔥 توضیحات 85,050  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (75,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (78,750  تومان )
نمایندگی برنزی: (81,900  تومان )
500000/500 فعال
544 ممبر تلگرام | سرعت بالا | بدون ریزش و گارانتی دار ۳۰ روزه ⛔️| استارت انی توضیحات 85,326  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (75,845  تومان )
نمایندگی نقره ای: (79,006  تومان )
نمایندگی برنزی: (82,166  تومان )
200000/500 6 ساعت 24 دقیقه فعال
549 ممبر تلگرام |سرعت بالای 50 کا روزانه | توجه ریزش دارد | استارت انی توضیحات 101,954  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (90,626  تومان )
نمایندگی نقره ای: (94,402  تومان )
نمایندگی برنزی: (98,178  تومان )
100000/500 27 دقیقه فعال
خدمات لایو زنده اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
666 ویو لایو + لایک ( ماندگاری در لایو: ۱۵ دقیقه👀) (استارت: فورا) (سرویس همیشه پایدار و انی) - 106,260  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (94,454  تومان )
نمایندگی نقره ای: (98,389  تومان )
نمایندگی برنزی: (102,325  تومان )
5000/100 فعال
667 ویو لایو + لایک ( ماندگاری در لایو: ۳۰ دقیقه👀) (استارت: فورا) (سرویس همیشه پایدار و انی) - 209,423  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (186,153  تومان )
نمایندگی نقره ای: (193,910  تومان )
نمایندگی برنزی: (201,666  تومان )
10000/100 فعال
668 ویو لایو + لایک ( ماندگاری در لایو: ۶۰ دقیقه👀) (استارت: فورا) (سرویس همیشه پایدار و انی) - 349,038  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (310,256  تومان )
نمایندگی نقره ای: (323,183  تومان )
نمایندگی برنزی: (336,111  تومان )
10000/100 فعال
669 ویو لایو + لایک ( ماندگاری در لایو: ۹۰ دقیقه👀) (استارت: فورا) (سرویس همیشه پایدار و انی) - 523,557  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (465,384  تومان )
نمایندگی نقره ای: (484,775  تومان )
نمایندگی برنزی: (504,166  تومان )
10000/100 فعال
670 ویو لایو + لایک ( ماندگاری در لایو: ۱۲۰ دقیقه👀) (استارت: فورا) (سرویس همیشه پایدار و انی) - 698,077  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (620,513  تومان )
نمایندگی نقره ای: (646,367  تومان )
نمایندگی برنزی: (672,222  تومان )
10000/100 فعال
پلی اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
194 افزایش پلی معمولی توضیحات 50,000  تومان 10000000/1000 فعال
فالوور اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
198 خرید Spotify دنبال کنندگان توضیحات 51,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (49,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (50,600  تومان )
100000000/20 فعال
ذخیره آهنگ اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
199 افزایش ذخیره آهنگ و آلبوم آهنگ سرور2 توضیحات 84,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (81,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (82,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (83,000  تومان )
100000000/20 فعال
200 افزایش ذخیره آهنگ و آلبوم آهنگ سرور1 توضیحات 110,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (107,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (108,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (109,000  تومان )
100000000/20 فعال
سرچ آهنگ اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
201 افزایش سرچ آهنگ معمولی توضیحات 92,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (89,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (90,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (91,000  تومان )
10000000/1000 فعال
202 افزایش سرچ آهنگ پریمیوم توضیحات 103,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (100,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (101,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (102,000  تومان )
10000000/1000 فعال
تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
248 بازدید ویدئو تیک تاک | فوق ارزان🤑 توضیحات 1,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,400  تومان )
100000000/100 فعال
347 🎯 لایک تیک تاک | باکیفیت توضیحات 13,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (12,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (13,000  تومان )
250000/50 فعال
246 💎کامنت دلخواه تیک تاک | باکیفیت توضیحات 200,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (197,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (198,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (199,000  تومان )
1000/10 فعال
348 🎯فالوور خارجی تیک تاک | بدون ریزش توضیحات 200,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (194,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (196,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (198,000  تومان )
200000/100 3 روز 17 ساعت 2 دقیقه فعال
ساند کلود
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
312 پلی موزیک ساندکلود [10M] [اختصاصی] توضیحات 15,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (13,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (14,000  تومان )
100000000/100 16 دقیقه فعال
313 پلی موزیک ساندکلود [10M] [آمریکا] [اختصاصی] توضیحات 20,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (17,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (18,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (19,000  تومان )
100000000/1000 فعال
314 فالوور ساندکلود [50K] [اختصاصی] ⚡️💧⭐ توضیحات 50,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (47,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (48,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (49,000  تومان )
10000/100 فعال
315 Repost موزیک ساندکلود [50K] [اختصاصی]⚡️💧⭐ توضیحات 55,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (52,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (53,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
10000/100 فعال
316 لایک موزیک ساندکلود [50K] [اختصاصی]⚡️💧⭐ توضیحات 65,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (62,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (64,000  تومان )
10000/100 فعال
317 فالوور ساندکلود [1M] [اختصاصی] توضیحات 99,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (96,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (97,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (98,000  تومان )
1000000/20 فعال
318 کامنت ساندکلود توضیحات 400,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (394,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (396,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (398,000  تومان )
1000000/20 فعال
توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
460 ⚡️ بازدید ویدیو توئیتر | ارزان توضیحات 2,000  تومان 1000000/10 فعال
362 〽 بازدید پست توئیتر | + ایمپریشن +بازدید پرفایل |باکیفیت توضیحات 2,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,400  تومان )
2147483647/12 فعال
470 💎 فالوور توئیتر | باکیفیت|سرور 2 توضیحات 52,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (49,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (51,000  تومان )
500000/250 7 دقیقه فعال
368 💎 فالوور توئیتر | باکیفیت توضیحات 55,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (52,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (53,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
300000/500 10 دقیقه فعال
465 ♦ لایک پست توئیتر | پرسرعت [ریزش کم] [ضمانت 30 روز] ♻ توضیحات 55,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (52,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (53,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
10000/10 10 ساعت 13 دقیقه فعال
466 🔹 فالوور توئیتر | 60 روز ضمانت ریزش♻ توضیحات 65,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (62,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (64,000  تومان )
30000/50 7 ساعت 27 دقیقه فعال
یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
471 بازدید پست یوتیوب [ ارزانترین ] توضیحات 13,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (12,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (12,800  تومان )
5000/100 2 روز 7 ساعت 36 دقیقه فعال
384 بازدید پست یوتیوب [ ارزانترین ] توضیحات 16,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (14,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (15,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (15,500  تومان )
50000/500 19 ساعت 49 دقیقه فعال
388 سابسکرایب واقعی یوتیوب توضیحات 28,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (282,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (283,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (284,000  تومان )
100000/100 6 روز 21 ساعت 4 دقیقه فعال
473 بازدید پست یوتیوب [ ضمانت مادام العمر ] توضیحات 71,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (68,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (69,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (70,000  تومان )
1000000/10000 فعال
476 بازدید پست یوتیوب [ گارانتی ابدی ] توضیحات 82,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (79,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (80,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (81,000  تومان )
5000000/10000 فعال
390 سابسکرایب یوتیوب توضیحات 200,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (197,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (198,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (199,000  تومان )
50000/10 فعال
477 سابسکرایب یوتیوب [ضمانت مادام العمر ] توضیحات 245,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (242,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (243,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (244,000  تومان )
150000/50 1 روز 11 ساعت 8 دقیقه فعال