سرویس ها

⚠️قوانین و توضیحات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
259 📚محتوا توضیحات 1,000,000  تومان 1/1 فعال
اینستاگرام تردز❤️‍🔥
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
675 فالوور تردز- استارت انی - سرعت عالی - 33,298  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (29,598  تومان )
نمایندگی نقره ای: (30,831  تومان )
نمایندگی برنزی: (32,065  تومان )
20000/100 10 دقیقه فعال
677 🫂فالوور تردز- استارت انی - سرعت عالی _جبران ریزش ۳۰ روزه♻ - 333,866  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (296,770  تومان )
نمایندگی نقره ای: (309,135  تومان )
نمایندگی برنزی: (321,501  تومان )
10000/50 41 دقیقه فعال
678 ❤لایک تردز- استارت انی - سرعت عالی -جبران ریزش ۳۰ روزه♻ - 333,866  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (296,770  تومان )
نمایندگی نقره ای: (309,135  تومان )
نمایندگی برنزی: (321,501  تومان )
10000/10 24 دقیقه فعال
679 📤شیر پست تریدز- استارت انی - سرعت عالی- ۳۰ روز جبران ریزش🔄 - 963,762  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (856,677  تومان )
نمایندگی نقره ای: (892,372  تومان )
نمایندگی برنزی: (928,067  تومان )
5000/10 فعال
680 ✉کامنت دلخواه تریدز- استارت انی-سرعت عالی- ۳۰ روز جبران ریزش♻🔄 - 963,762  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (856,677  تومان )
نمایندگی نقره ای: (892,372  تومان )
نمایندگی برنزی: (928,067  تومان )
500/10 فعال
فالوور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
653 فالوور ویژه 🔥 گلدفالوور 🇮🇷 استارت آنی [🟢ریزش نزدیک 0 ] توضیحات 16,848  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (14,976  تومان )
نمایندگی نقره ای: (15,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (16,224  تومان )
500000/100 14 دقیقه فعال
662 💢فالوور سرعتی[🔴 ارزان] توضیحات 18,954  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,848  تومان )
نمایندگی نقره ای: (17,550  تومان )
نمایندگی برنزی: (18,252  تومان )
500000/100 9 روز 8 ساعت 33 دقیقه فعال
683 فالوور میکس (ارزان)😎 توضیحات 19,490  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (17,325  تومان )
نمایندگی نقره ای: (18,046  تومان )
نمایندگی برنزی: (18,768  تومان )
450000/100 1 روز 1 ساعت 8 دقیقه فعال
682 فالوور میکس [تا30 درصد هدیه] [استارت آنی]🚀 توضیحات 23,388  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (20,790  تومان )
نمایندگی نقره ای: (21,656  تومان )
نمایندگی برنزی: (22,522  تومان )
600000/100 19 ساعت 45 دقیقه فعال
681 فالوور میکس مخصوص محدودیت🚀😍 توضیحات 25,515  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (22,680  تومان )
نمایندگی نقره ای: (23,625  تومان )
نمایندگی برنزی: (24,570  تومان )
200000/10 20 ساعت 50 دقیقه فعال
671 سریعترین فالوور جهان [جبران ریزش 60 روزه] [ اکانت قدیمی ] [ریزش ۵ درصد ] 🔥🔥 توضیحات 37,063  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (32,945  تومان )
نمایندگی نقره ای: (34,317  تومان )
نمایندگی برنزی: (35,690  تومان )
500000/10 8 دقیقه فعال
فالوور ایرانی | اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
522 فالوور 50 درصد ایرانی🤪🤑 توضیحات 24,300  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (21,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (22,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (23,400  تومان )
20000/100 3 ساعت 18 دقیقه فعال
52 فالوور ویژه ایرانی الماس | اختصاصی ⚡️ توضیحات 75,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (67,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (70,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (72,800  تومان )
10000/50 33 دقیقه فعال
124 فالوور vip تمام ایرانی⚜سرعت متوسط ظرفیت50کا به بالا لایک زن 5 پست اخر❤ توضیحات 86,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (76,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (80,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (83,200  تومان )
5000/100 9 دقیقه فعال
391 فالوور ایرانی آلفاپلاس [فول ایرانی] [اختصاصی] 💎❤ 30 روز جبران ریزش😍🚀 توضیحات 102,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (91,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (95,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (98,800  تومان )
5000/100 1 ساعت 20 دقیقه فعال
298 فالوور ایرانی VIP [فول ایرانی] [اختصاصی]💎🔥 (30 روز جبران ریزش) توضیحات 116,100  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (103,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (107,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (111,800  تومان )
10000/100 7 ساعت 33 دقیقه فعال
620 فالوور ایرانی کیفیت عالی [اکثرا فعال] [پیشنهادی] 💎❤ 90 روز جبران 😍🚀 توضیحات 126,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (112,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (117,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (122,200  تومان )
10000/100 2 ساعت 7 دقیقه فعال
299 فالوور ایرانی ویژه [درحد پاپ آپ] 💎⚡️🔥[کیفیت بالاترین در سطح کشور] 90 روز جبران ریزش 😍 توضیحات 153,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (136,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (142,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (148,200  تومان )
10000/100 1 ساعت 33 دقیقه فعال
لایک میکس اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
112 لایک میکس سرعت بالا موشک | آنی ⚡️ توضیحات 1,263  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,123  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,169  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,216  تومان )
100000/10 15 دقیقه فعال
297 ❤لایک میکس [100 کا در روز ] [ ریزش بسیار کم ] توضیحات 1,895  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,684  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,755  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,825  تومان )
300000/10 9 دقیقه فعال
523 لایک پرسرعت ریزش متوسط😍 توضیحات 2,357  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,095  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,182  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,269  تومان )
250000/10 11 دقیقه فعال
296 ❤لایک میکس [ 100 کا در ساعت ] ریزش بسیار کم (بدون ریزش) توضیحات 2,667  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (850  تومان )
نمایندگی برنزی: (900  تومان )
500000/10 35 دقیقه فعال
660 لایک میکس ایرانی بدون ریزش | جبران ریزش ۹۰ روزه 🔥🔥💯 - 3,707  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,295  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,432  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,570  تومان )
50000/50 2 ساعت فعال
673 🔻لایک میکس سرعتی|ریزش 0 الی5 درصد | سروراظطراری توضیحات 4,050  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,750  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,900  تومان )
300000/100 9 دقیقه فعال
252 لایک اسپید [سرعت تا 20 کا] [کیفیت عالی] 💎❤ توضیحات 5,199  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,621  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,814  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,007  تومان )
100000/100 57 دقیقه فعال
659 لایک میکس بدون ریزش تضمینی | جبرانی ریزش ۴۵ روزه 🔥🔥 - 5,942  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,282  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,502  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,722  تومان )
100000/10 12 دقیقه فعال
بازدید پست اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
10 ویو پست اینستاگرام ایرانی | پرسرعت - ویژه⚡️(همه فرمت ها ) استارت آنی توضیحات 2,619  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,328  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,425  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,522  تومان )
1000000/100 55 دقیقه فعال
295 📺بازدید پست [ P - TV - REEL ]-سرعت فوق العاده توضیحات 5,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,800  تومان )
100000/1000 7 دقیقه فعال
674 🔻ویو پست سرعتی و پایدار [پشتیبانی از تمام لینک ها]+ استارت 10 دقیقه ای💥💥💯 توضیحات 5,786  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,143  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,357  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,571  تومان )
100000000/100 فعال
8 ویو پست ارزان ایرانی | سرور 1 💛 اظطراری توضیحات 6,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,500  تومان )
2147483647/100 2 دقیقه فعال
خدمات کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
63 مجموعه کامنت تعریف و تمجید از شخص😍 توضیحات 28,518  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (25,350  تومان )
نمایندگی نقره ای: (26,406  تومان )
نمایندگی برنزی: (27,462  تومان )
10000/5 15 دقیقه فعال
64 مجموعه کامنت تبریک عمومی توضیحات 28,518  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (25,350  تومان )
نمایندگی نقره ای: (26,406  تومان )
نمایندگی برنزی: (27,462  تومان )
10000/5 فعال
65 مجموعه کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی توضیحات 28,518  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (25,350  تومان )
نمایندگی نقره ای: (26,406  تومان )
نمایندگی برنزی: (27,462  تومان )
10000/5 12 دقیقه فعال
66 مجموعه کامنت سلام و احوال پرسی✋ توضیحات 28,518  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (25,350  تومان )
نمایندگی نقره ای: (26,406  تومان )
نمایندگی برنزی: (27,462  تومان )
10000/5 فعال
68 مجموعه کامنت تسلیت توضیحات 28,518  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (25,350  تومان )
نمایندگی نقره ای: (26,406  تومان )
نمایندگی برنزی: (27,462  تومان )
10000/5 فعال
67 کامنت رندم فارسی🇮🇷 توضیحات 73,023  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (64,909  تومان )
نمایندگی نقره ای: (67,614  تومان )
نمایندگی برنزی: (70,318  تومان )
1000/5 1 روز 16 ساعت 21 دقیقه فعال
سرویسهای استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
383 بازدید استوری اینستاگرام همیشه پایدار [10 کا در ساعت ]😍🚀 توضیحات 8,786  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,810  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,135  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,460  تومان )
10000/10 48 دقیقه فعال
242 بازدید استوری اینستاگرام [ 20 - 60 کا در ساعت ]😍🚀 توضیحات 9,097  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,086  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,423  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,760  تومان )
10000/20 1 ساعت 11 دقیقه فعال
ویو و ری اکشن تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
534 بازدید تک پست تلگرام توضیحات 250  تومان 100000000/100 4 دقیقه فعال
627 ری اکشن منفی تلگرام [ 👎😁😢💩🤮🤔🤯🤬] + بازدید توضیحات 3,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,400  تومان )
1000000/10 فعال
ممبر کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
547 ممبر تلگرام | سرعت متوسط | دقت کنید حاوی ریزش ❌| استارت انی توضیحات 23,950  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (21,288  تومان )
نمایندگی نقره ای: (22,175  تومان )
نمایندگی برنزی: (23,063  تومان )
10000/100 13 ساعت 33 دقیقه فعال
548 ممبر هیدن تلگرام واقعی برای کانال ایرانی سرور طلایی | استارت با تاخیر ۱۲ ساعت توضیحات 37,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (33,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (35,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (36,400  تومان )
5000/1000 12 ساعت 27 دقیقه فعال
546 ممبر بدون ریزش | بدون ریزش تا ابد | اختصاصی گلد فالوور ❤‍🔥 توضیحات 133,650  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (118,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (123,750  تومان )
نمایندگی برنزی: (128,700  تومان )
1000000/500 فعال
خدمات لایو زنده اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
666 ویو لایو + لایک ( ماندگاری در لایو: ۱۵ دقیقه👀) (استارت: فورا) (سرویس همیشه پایدار و انی) - 106,260  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (94,454  تومان )
نمایندگی نقره ای: (98,389  تومان )
نمایندگی برنزی: (102,325  تومان )
5000/100 فعال
667 ویو لایو + لایک ( ماندگاری در لایو: ۳۰ دقیقه👀) (استارت: فورا) (سرویس همیشه پایدار و انی) - 209,423  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (186,153  تومان )
نمایندگی نقره ای: (193,910  تومان )
نمایندگی برنزی: (201,666  تومان )
10000/100 فعال
668 ویو لایو + لایک ( ماندگاری در لایو: ۶۰ دقیقه👀) (استارت: فورا) (سرویس همیشه پایدار و انی) - 349,038  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (310,256  تومان )
نمایندگی نقره ای: (323,183  تومان )
نمایندگی برنزی: (336,111  تومان )
10000/100 فعال
669 ویو لایو + لایک ( ماندگاری در لایو: ۹۰ دقیقه👀) (استارت: فورا) (سرویس همیشه پایدار و انی) - 523,557  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (465,384  تومان )
نمایندگی نقره ای: (484,775  تومان )
نمایندگی برنزی: (504,166  تومان )
10000/100 فعال
670 ویو لایو + لایک ( ماندگاری در لایو: ۱۲۰ دقیقه👀) (استارت: فورا) (سرویس همیشه پایدار و انی) - 698,077  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (620,513  تومان )
نمایندگی نقره ای: (646,367  تومان )
نمایندگی برنزی: (672,222  تومان )
10000/100 فعال
پلی اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
194 افزایش پلی معمولی توضیحات 50,000  تومان 10000000/1000 فعال
فالوور اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
198 خرید Spotify دنبال کنندگان توضیحات 51,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (49,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (50,600  تومان )
100000000/20 فعال
ذخیره آهنگ اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
199 افزایش ذخیره آهنگ و آلبوم آهنگ سرور2 توضیحات 84,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (81,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (82,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (83,000  تومان )
100000000/20 فعال
سرچ آهنگ اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
201 افزایش سرچ آهنگ معمولی توضیحات 92,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (89,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (90,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (91,000  تومان )
10000000/1000 فعال
202 افزایش سرچ آهنگ پریمیوم توضیحات 103,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (100,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (101,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (102,000  تومان )
10000000/1000 فعال
تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
248 بازدید ویدئو تیک تاک | فوق ارزان🤑 توضیحات 1,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,400  تومان )
100000000/100 فعال
347 🎯 لایک تیک تاک | باکیفیت توضیحات 13,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (12,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (13,000  تومان )
250000/50 فعال
246 💎کامنت دلخواه تیک تاک | باکیفیت توضیحات 200,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (197,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (198,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (199,000  تومان )
1000/10 فعال
348 🎯فالوور خارجی تیک تاک | بدون ریزش توضیحات 200,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (194,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (196,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (198,000  تومان )
200000/100 3 روز 17 ساعت 2 دقیقه فعال
ساند کلود
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
312 پلی موزیک ساندکلود [10M] [اختصاصی] توضیحات 15,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (13,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (14,000  تومان )
100000000/100 16 دقیقه فعال
313 پلی موزیک ساندکلود [10M] [آمریکا] [اختصاصی] توضیحات 20,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (17,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (18,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (19,000  تومان )
100000000/100 فعال
314 فالوور ساندکلود [50K] [اختصاصی] ⚡️💧⭐ توضیحات 50,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (47,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (48,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (49,000  تومان )
10000/10 فعال
315 Repost موزیک ساندکلود [50K] [اختصاصی]⚡️💧⭐ توضیحات 55,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (52,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (53,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
10000/50 فعال
316 لایک موزیک ساندکلود [50K] [اختصاصی]⚡️💧⭐ توضیحات 65,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (62,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (64,000  تومان )
10000/100 فعال
317 فالوور ساندکلود [1M] [اختصاصی] توضیحات 99,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (96,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (97,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (98,000  تومان )
1000000/20 فعال
318 کامنت ساندکلود توضیحات 400,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (394,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (396,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (398,000  تومان )
1000000/20 فعال
توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
460 ⚡️ بازدید ویدیو توئیتر | ارزان توضیحات 2,000  تومان 1000000/10 فعال
362 〽 بازدید پست توئیتر | + ایمپریشن +بازدید پرفایل |باکیفیت توضیحات 2,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,400  تومان )
2147483647/12 فعال
470 💎 فالوور توئیتر | باکیفیت|سرور 2 توضیحات 52,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (49,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (51,000  تومان )
500000/250 7 دقیقه فعال
465 ♦ لایک پست توئیتر | پرسرعت [ریزش کم] [ضمانت 30 روز] ♻ توضیحات 55,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (52,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (53,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
10000/10 10 ساعت 13 دقیقه فعال
368 💎 فالوور توئیتر | باکیفیت توضیحات 55,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (52,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (53,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
300000/500 10 دقیقه فعال
466 🔹 فالوور توئیتر | 60 روز ضمانت ریزش♻ توضیحات 65,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (62,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (64,000  تومان )
30000/50 7 ساعت 27 دقیقه فعال