50 کا فقط در یک ساعت
ثبت سفارش

سرویس ها

روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
657 بازدید ویدیو روبینو (اختصاصی گلد فالوور) 💎 توضیحات 35,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (32,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (33,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (34,000  تومان )
10000/100 فعال
656 لایک پست روبینو (اختصاصی گلد فالوور) 💎 توضیحات 40,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (37,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (38,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (39,000  تومان )
5000/100 فعال
655 فالور روبینو (اختصاصی گلد فالوور) 💎 توضیحات 80,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (77,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (78,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (79,000  تومان )
10000/100 فعال
658 جذب ممبر واقعی کانال روبیکا به روش تبلیغات ارسال پاپ آپ [۲۵۰ هزار نفر] 💎 توضیحات 535,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (530,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (533,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (534,000  تومان )
1000/1000 فعال
⚠️قوانین و توضیحات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
259 📚محتوا توضیحات 1,000,000  تومان 1/1 فعال
پکیج فالوور ایرانی واقعی ضمانت دار اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
321 پکیج 1 (جذب 1 الی 2 کا فالوور واقعی) توضیحات 230,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (215,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (220,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (225,000  تومان )
1000/1000 فعال
323 پکیج 2 (جذب 2 الی 3 کا فالوور واقعی) توضیحات 330,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (315,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (320,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (325,000  تومان )
1000/1000 فعال
324 پکیج 3 ( جذب 3 الی 4 کا فالوور واقعی) توضیحات 430,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (415,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (420,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (425,000  تومان )
1000/1000 فعال
325 پکیج 4 ( جذب 4 الی 5 کا فالوور واقعی) توضیحات 530,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (515,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (520,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (525,000  تومان )
1000/1000 فعال
تبلیغات و جذب فالوور واقعی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
590 ارسال به دایرکت ایرانی ها انبوه و بازخورد عالی😍 توضیحات 90,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (87,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (88,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (89,000  تومان )
100000/1000 فعال
فالوور پاپ آپ اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
641 فالوور پاپ اینستاگرام [ ارسالی 3 ساعت ] توضیحات 380,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (374,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (376,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (378,000  تومان )
1000/1000 فعال
(به صرفه ترین ) پکیج های اختصاصی گلد فالوور
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
188 پکیج طلایی(فالوور + لایک + بازدید) توضیحات 40,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (37,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (38,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (39,000  تومان )
1000/1000 فعال
189 پکیج الماس (فالوور + لایک + بازدید) توضیحات 65,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (62,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (64,000  تومان )
1000/1000 فعال
190 پکیج یاقوت (فالوور + لایک + بازدید) توضیحات 90,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (87,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (88,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (89,000  تومان )
1000/1000 فعال
192 پکیج اختصاصی گلد فالوور توضیحات 135,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (132,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (133,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (134,000  تومان )
1000/1000 فعال
فالوور فیک | اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
279 فالوور ویژه گلد فالوور توضیحات 4,500  تومان 15000/10 15 دقیقه فعال
331 فالوور فیک ویژه گلدمارکت توضیحات 4,500  تومان 500000/10 59 دقیقه فعال
فالوور میکس (ریزش اغلب پایین)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
651 فالوور ایرانی پر سرعت 💰😍 اختصاصی گلد فالوور 🇮🇷 کاملا آنی توضیحات 8,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,400  تومان )
50000/100 1 روز 14 دقیقه فعال
653 فالوور ویژه 🔥 گلدفالوور 🇮🇷 استارت آنی (50کا در یک ساعت) توضیحات 8,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,700  تومان )
50000/100 14 دقیقه فعال
652 فالوور ارزان پر سرعت 🔥 توضیحات 8,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,700  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,800  تومان )
600000/100 12 دقیقه فعال
654 فالوور ترکیه ای 😍 تحویل آنی ( خیلی پر سرعت )😈 🔥 توضیحات 9,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,900  تومان )
2000000/100 11 دقیقه فعال
فالوور میکس ضمانت دار | اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
263 🔥فالوور میکس ایرانی سرور سرباز [ 50 کا در روز ] [ ریزش متوسط ] [ آنی ] توضیحات 7,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,400  تومان )
200000/10 16 دقیقه فعال
264 فالوور ایرانی l سرور مکس 💎🔥⭐(سرعت 20 الی 30 کاروزانه) (30 روز جبران) توضیحات 10,500  تومان 1000000/100 50 دقیقه فعال
320 🚀فالوور سرور یوز [ 50 الی 200 کا در روز ] [ بدون ریزش ] [ 30 روز جبران ] توضیحات 15,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (15,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (15,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (15,400  تومان )
300000/100 4 ساعت 14 دقیقه فعال
255 🔥فالوور میکس ایرانی سرور فایر [ریزش متوسط][ آنی ] {گارانتی 30 روز ♻} توضیحات 17,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (17,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (17,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (17,400  تومان )
200000/100 1 روز 3 ساعت 53 دقیقه فعال
31 فالوور اقتصادی اینستاگرام مقرون به صرفه و ارزان (به همراه 30 روز جبران رایگان)⚡️ توضیحات 18,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (17,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (17,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (17,900  تومان )
5000000/100 51 دقیقه فعال
319 فالوور میکس اینستاگرام- جبران ریزش30 روزه😍🚀 توضیحات 18,300  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (18,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (18,100  تومان )
نمایندگی برنزی: (18,200  تومان )
500000/10 2 ساعت 10 دقیقه فعال
203 فالوور سرور میکس سرعت بالا ❤کیفیت خوب😍 بدون ریزش 🤪🤑 توضیحات 19,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (18,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (18,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (18,800  تومان )
300000/10 3 ساعت 32 دقیقه فعال
326 فالوور با جبران ریزش 90 روزه تضمینی-کیفیت بالا- سرعت بالا- باضمانت کامل جبرانی🔥🔥 توضیحات 19,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (19,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (19,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (19,400  تومان )
3000000/50 30 دقیقه فعال
645 فالوور ایرانی l سرور فراز 💎🔥🎁⭐(سرعت 200کا روزانه) (365 روز جبران) توضیحات 20,300  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (20,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (20,100  تومان )
نمایندگی برنزی: (20,200  تومان )
5000000/100 39 دقیقه فعال
307 فالوور واقعی | اختصاصی گلد فالوور (پرسرعت + کم ریزش) ⭐🔥🚀💎 توضیحات 21,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (20,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (20,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (20,900  تومان )
300000/50 21 دقیقه فعال
فالوور ایرانی | اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
522 فالوور 50 درصد ایرانی🤪🤑 توضیحات 21,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (19,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (20,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (20,500  تومان )
10000/100 3 ساعت 18 دقیقه فعال
328 فالوور 40 درصد ایرانی [ گلد ] [ 30 روز جبران ریزش رایگان ]🚀😍 توضیحات 22,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (21,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (21,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (21,900  تومان )
100000/100 11 ساعت 10 دقیقه فعال
52 فالوور ویژه ایرانی الماس | اختصاصی ⚡️ توضیحات 34,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (31,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (32,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (33,500  تومان )
10000/50 33 دقیقه فعال
124 فالوور vip تمام ایرانی⚜سرعت متوسط ظرفیت50کا به بالا لایک زن 5 پست اخر❤ توضیحات 43,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (40,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (41,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (42,000  تومان )
5000/100 9 دقیقه فعال
391 فالوور ایرانی آلفاپلاس [فول ایرانی] [اختصاصی] 💎❤ 30 روز جبران ریزش😍🚀 توضیحات 51,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (50,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (50,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (51,000  تومان )
5000/100 1 ساعت 20 دقیقه فعال
298 فالوور ایرانی VIP [فول ایرانی] [اختصاصی]💎🔥 (30 روز جبران ریزش) توضیحات 61,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (60,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (60,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (61,000  تومان )
10000/100 7 ساعت 33 دقیقه فعال
620 فالوور ایرانی کیفیت عالی [اکثرا فعال] [پیشنهادی] 💎❤ 90 روز جبران 😍🚀 توضیحات 70,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (67,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (68,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (69,000  تومان )
10000/100 2 ساعت 7 دقیقه فعال
299 فالوور ایرانی ویژه [درحد پاپ آپ] 💎⚡️🔥[کیفیت بالاترین در سطح کشور] 90 روز جبران ریزش 😍 توضیحات 90,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (87,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (88,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (89,000  تومان )
10000/100 1 ساعت 33 دقیقه فعال
لایک ایرانی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
234 لایک فول ایرانی | 20% هدیه ⚡️💎💥 توضیحات 9,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,400  تومان )
20000/100 3 ساعت 54 دقیقه فعال
26 لایک اکسپلور بلک فول ایرانی | اختصاصی - آنی ⚡️ توضیحات 10,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,500  تومان )
8000/50 20 دقیقه فعال
56 لایک 99درصد ایرانی | 20% هدیه ⚡️(مناسب اکسپلور) توضیحات 10,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (10,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (10,400  تومان )
30000/100 29 دقیقه فعال
306 لایک vip فول ایرانی مناسب اکسپلور (پیشنهادی) توضیحات 15,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (15,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (15,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (15,400  تومان )
50000/100 1 ساعت 30 دقیقه فعال
308 لایک پاپ اپ اکانت فعال ایرانی ( اکسپلور) (اختصاصی)😍 توضیحات 17,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (15,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (16,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (16,500  تومان )
50000/100 8 ساعت 5 دقیقه فعال
لایک میکس اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
524 ارزان ترین لایک جهان 😍 توضیحات 1,025  تومان 50000/10 18 دقیقه فعال
525 لایک میکس سرعت پایین😍 توضیحات 1,200  تومان 100000/10 22 دقیقه فعال
523 لایک پرسرعت ریزش متوسط😍 توضیحات 1,450  تومان 200000/10 11 دقیقه فعال
112 لایک میکس سرعت بالا موشک | آنی ⚡️ توضیحات 1,800  تومان 250000/10 15 دقیقه فعال
297 ❤لایک میکس [100 کا در روز ] [ ریزش بسیار کم ] توضیحات 2,000  تومان 300000/10 9 دقیقه فعال
296 ❤لایک میکس [ 100 کا در ساعت ] ریزش بسیار کم (بدون ریزش) توضیحات 2,700  تومان 500000/10 35 دقیقه فعال
252 لایک اسپید [سرعت تا 20 کا] [کیفیت عالی] 💎❤ توضیحات 4,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,400  تومان )
100000/100 57 دقیقه فعال
660 لایک میکس ایرانی بدون ریزش | جبران ریزش ۹۰ روزه 🔥🔥💯 - 4,700  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,600  تومان )
50000/50 2 ساعت فعال
659 لایک میکس بدون ریزش تضمینی | جبرانی ریزش ۴۵ روزه 🔥🔥 - 6,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,900  تومان )
100000/10 12 دقیقه فعال
بازدید پست اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
236 بازدید پست سرور ارزان | سرعت خوب توضیحات 200  تومان 10000000/1000 27 دقیقه فعال
254 بازدید ویدئو [ + ریل و تی وی | 1 میلیون در روز ] توضیحات 250  تومان 50000000/100 16 دقیقه فعال
10 ویو پست اینستاگرام ایرانی | پرسرعت - ویژه⚡️(همه فرمت ها ) توضیحات 600  تومان 10000000/1000 55 دقیقه فعال
8 ویو پست ارزان ایرانی | سرور 1 💛 توضیحات 2,700  تومان 10000000/100 2 دقیقه فعال
295 📺بازدید پست [ P - TV - REEL ] توضیحات 3,000  تومان 100000000/100 7 دقیقه فعال
خدمات اکسپلور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
533 ایمپرشن پست اینستاگرام سریع توضیحات 2,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,900  تومان )
10000000/100 4 دقیقه فعال
621 ایمپرشن + ریچ پست اینستاگرام سریع🚀 توضیحات 3,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,800  تومان )
5000000/100 9 دقیقه فعال
142 Shares (اشتراک گذاری) پست ⭐️ توضیحات 8,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,700  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,900  تومان )
5000000/100 21 دقیقه فعال
خدمات کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
63 مجموعه کامنت تعریف و تمجید از شخص😍 توضیحات 23,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (22,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (22,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (22,800  تومان )
10000/5 15 دقیقه فعال
64 مجموعه کامنت تبریک عمومی توضیحات 23,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (22,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (22,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (22,800  تومان )
10000/5 فعال
65 مجموعه کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی توضیحات 23,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (22,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (22,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (22,800  تومان )
10000/5 12 دقیقه فعال
66 مجموعه کامنت سلام و احوال پرسی✋ توضیحات 23,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (22,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (22,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (22,800  تومان )
10000/5 فعال
68 مجموعه کامنت تسلیت توضیحات 23,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (22,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (22,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (22,800  تومان )
10000/5 فعال
69 کامنت دلخواه / کیفیت عالی / سرعت مناسب❤ توضیحات 27,000  تومان 300000/5 1 ساعت 33 دقیقه فعال
67 کامنت رندم فارسی🇮🇷 توضیحات 58,000  تومان 1000/5 1 روز 16 ساعت 21 دقیقه فعال
سرویسهای استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
242 بازدید استوری اینستاگرام [ 20 - 60 کا در ساعت ]😍🚀 توضیحات 7,800  تومان 10000/50 1 ساعت 11 دقیقه فعال
383 بازدید استوری اینستاگرام همیشه پایدار [10 کا در ساعت ]😍🚀 توضیحات 8,000  تومان 10000/100 48 دقیقه فعال
خدمات با تفکیک جنسیت | اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
249 بازدید تمام استوری ها پروفایل خانم [ کیفیت عالی | 50 کا در روز ] توضیحات 7,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,900  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,100  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,300  تومان )
10000/10 فعال
256 👩لایک میکس خانم [ 30 کا در روز ] [ بدون ریزش ] توضیحات 7,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,900  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,100  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,300  تومان )
50000/10 15 دقیقه فعال
خدمات گزارش اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
625 بازیابی رمز پیج توضیحات 200,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (155,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (170,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (185,000  تومان )
1000/1000 فعال
فالوور کلاب هاوس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3 💎 فالوور کلاوب هاوس | سرعتی توضیحات 225,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (222,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (223,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (224,000  تومان )
1000/1000 فعال
خدمات بازدید تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
534 بازدید تک پست تلگرام توضیحات 250  تومان 100000000/10 4 دقیقه فعال
536 بازدید تک پست تلگرام ظرفیت بالا توضیحات 350  تومان 100000000/100 فعال
535 بازدید پست تلگرام | 5 پست آخر توضیحات 550  تومان 10000000/10 3 دقیقه فعال
537 بازدید پست تلگرام | 10 پست آخر توضیحات 1,000  تومان 10000000/10 3 دقیقه فعال
538 بازدید پست تلگرام | 20 پست آخر توضیحات 1,850  تومان 10000000/10 13 دقیقه فعال
539 بازدید پست تلگرام | 50 پست آخر توضیحات 3,400  تومان 10000000/10 3 دقیقه فعال
627 ری اکشن منفی تلگرام [ 👎😁😢💩🤮🤔🤯🤬] + بازدید توضیحات 3,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,400  تومان )
1000000/15 فعال
626 ری اکشن مثبت تلگرام [ 👍🤩🎉🔥❤🥰👏🏻] + بازدید توضیحات 3,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,400  تومان )
1000000/15 فعال
628 ری اکشن تلگرام [ ❤ ] + بازدید توضیحات 3,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,400  تومان )
1000000/15 فعال
629 ری اکشن تلگرام [ 🔥 ] + بازدید توضیحات 3,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,400  تومان )
1000000/15 فعال
631 ری اکشن لایک تلگرام [ 👍 ] + بازدید توضیحات 3,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,400  تومان )
1000000/15 فعال
630 ری اکشن دیس لایک تلگرام [ 👎 ] + بازدید توضیحات 3,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,400  تومان )
1000000/15 فعال
633 ری اکشن تلگرام [ 🤮 ] + بازدید توضیحات 5,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,900  تومان )
1000000/15 فعال
632 ری اکشن تلگرام [ 😢 ] + بازدید توضیحات 5,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,900  تومان )
1000000/15 فعال
634 ری اکشن تلگرام [ 🤩 ] + بازدید توضیحات 5,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,900  تومان )
1000000/15 فعال
635 ری اکشن تلگرام [ 🎉 ] + بازدید توضیحات 5,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,900  تومان )
1000000/15 فعال
540 بازدید پست تلگرام | 100 پست آخر توضیحات 5,500  تومان 10000000/10 فعال
ممبر گروه تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
618 💧⭐️🔥⚡️ممبر واقعی و فعال گروه کیفیت بالا توضیحات 17,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (15,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (16,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (16,500  تومان )
100000/1000 فعال
551 افزودن اجباری گروه تلگرام (پنلی) توضیحات 22,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (20,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (21,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (21,500  تومان )
200000/1000 فعال
125 ✅افزودن اجباری ممبر واقعی گروه تلگرام پنلی [کیفیت عالی] [اختصاصی گلد فالوور] توضیحات 25,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (23,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (24,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (24,500  تومان )
50000/1000 فعال
126 ممبر فعال گروه تلگرام (نیترو) توضیحات 45,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (43,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (44,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (44,500  تومان )
5000/1000 فعال
ممبر کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
544 ممبر فیک استارت آنی سرعت بالا توضیحات 25,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (24,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (24,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (24,800  تومان )
50000/100 6 ساعت 24 دقیقه فعال
648 ممبر تلگرام | استارت انی | بدون لیمیت🚀⏰ توضیحات 47,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (46,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (46,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (46,800  تومان )
50000/100 25 دقیقه فعال
644 ممبر تلگرام واقعی برای کانال با شماره سازنده ایران😍 توضیحات 77,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (76,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (76,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (76,800  تومان )
400000/5000 فعال
پلی اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
194 افزایش پلی معمولی توضیحات 50,000  تومان 10000000/1000 فعال
195 افزایش پلی پریمیوم توضیحات 55,000  تومان 1000000/1000 فعال
فالوور اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
198 خرید Spotify دنبال کنندگان توضیحات 51,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (49,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (50,600  تومان )
100000000/20 فعال
ذخیره آهنگ اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
199 افزایش ذخیره آهنگ و آلبوم آهنگ سرور2 توضیحات 84,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (81,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (82,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (83,000  تومان )
100000000/20 فعال
200 افزایش ذخیره آهنگ و آلبوم آهنگ سرور1 توضیحات 110,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (107,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (108,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (109,000  تومان )
100000000/20 فعال
سرچ آهنگ اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
201 افزایش سرچ آهنگ معمولی توضیحات 92,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (89,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (90,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (91,000  تومان )
10000000/1000 فعال
202 افزایش سرچ آهنگ پریمیوم توضیحات 103,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (100,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (101,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (102,000  تومان )
10000000/1000 فعال
تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
248 بازدید ویدئو تیک تاک | فوق ارزان🤑 توضیحات 1,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,400  تومان )
100000000/100 فعال
347 🎯 لایک تیک تاک | باکیفیت توضیحات 13,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (12,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (13,000  تومان )
1000000/10 فعال
348 🎯فالوور خارجی تیک تاک | بدون ریزش توضیحات 35,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (34,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (34,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (34,900  تومان )
50000/100 فعال
246 💎کامنت دلخواه تیک تاک | باکیفیت توضیحات 200,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (197,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (198,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (199,000  تومان )
1000/10 فعال
ساند کلود
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
312 پلی موزیک ساندکلود [10M] [اختصاصی] توضیحات 15,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (13,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (14,000  تومان )
100000000/100 16 دقیقه فعال
313 پلی موزیک ساندکلود [10M] [آمریکا] [اختصاصی] توضیحات 20,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (17,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (18,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (19,000  تومان )
100000000/1000 فعال
314 فالوور ساندکلود [50K] [اختصاصی] ⚡️💧⭐ توضیحات 50,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (47,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (48,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (49,000  تومان )
10000/100 فعال
315 Repost موزیک ساندکلود [50K] [اختصاصی]⚡️💧⭐ توضیحات 55,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (52,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (53,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
10000/100 فعال
316 لایک موزیک ساندکلود [50K] [اختصاصی]⚡️💧⭐ توضیحات 65,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (62,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (64,000  تومان )
10000/100 فعال
317 فالوور ساندکلود [1M] [اختصاصی] توضیحات 99,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (96,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (97,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (98,000  تومان )
1000000/20 فعال
318 کامنت ساندکلود توضیحات 400,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (394,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (396,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (398,000  تومان )
1000000/20 فعال
یوسی بازی پابجی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
351 14 یوسی پابجی توضیحات 14,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (13,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (13,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (13,800  تومان )
1000/1000 فعال
352 بسته 63 یوسی توضیحات 40,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (39,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (39,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (39,800  تومان )
1000/1000 فعال
353 بسته 125 یوسی توضیحات 75,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (75,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (75,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (75,400  تومان )
1000/1000 فعال
354 بسته 198 یوسی توضیحات 115,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (112,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (113,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (114,000  تومان )
1000/1000 فعال
355 بسته 340 یوسی توضیحات 180,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (177,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (178,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (179,000  تومان )
1000/1000 فعال
356 بسته 690 یوسی توضیحات 340,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (337,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (338,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (339,000  تومان )
1000/1000 فعال
357 بسته 1080 یوسی توضیحات 515,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (510,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (513,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (514,000  تومان )
1000/1000 فعال
سی پی کالاف دیوتی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
332 80 سی پی کالاف دیوتی توضیحات 32,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (29,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (30,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (31,000  تومان )
1000/1000 فعال
334 160 سی پی کالاف دیوتی توضیحات 60,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (57,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (58,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (59,000  تومان )
1000/1000 فعال
335 240 سی پی کالاف دیوتی توضیحات 86,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (83,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (84,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (85,000  تومان )
1000/1000 فعال
336 320 سی پی کالاف دیوتی توضیحات 112,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (109,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (110,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (111,000  تومان )
1000/1000 فعال
337 420 سی پی کالاف دیوتی توضیحات 138,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (134,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (136,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (137,000  تومان )
1000/1000 فعال
338 500 سی پی کالاف دیوتی توضیحات 160,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (157,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (158,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (159,000  تومان )
1000/1000 فعال
339 580 سی پی کالاف دیوتی توضیحات 191,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (187,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (189,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (190,000  تومان )
1000/1000 فعال
340 880 سی پی کالاف دیوتی توضیحات 270,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (267,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (268,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (269,000  تومان )
1000/1000 فعال
341 960 سی پی کالاف دیوتی توضیحات 295,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (292,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (293,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (294,000  تومان )
1000/1000 فعال
342 1040 سی پی کالاف دیوتی توضیحات 322,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (319,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (320,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (321,000  تومان )
1000/1000 فعال
توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
460 ⚡️ بازدید ویدیو توئیتر | ارزان توضیحات 2,000  تومان 1000000/10 فعال
362 〽 بازدید پست توئیتر | + ایمپریشن +بازدید پرفایل |باکیفیت توضیحات 2,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,400  تومان )
2147483647/12 فعال
470 💎 فالوور توئیتر | باکیفیت|سرور 2 توضیحات 52,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (49,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (51,000  تومان )
500000/250 7 دقیقه فعال
465 ♦ لایک پست توئیتر | پرسرعت [ریزش کم] [ضمانت 30 روز] ♻ توضیحات 55,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (52,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (53,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
10000/10 10 ساعت 13 دقیقه فعال
368 💎 فالوور توئیتر | باکیفیت توضیحات 55,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (52,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (53,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
300000/500 10 دقیقه فعال
466 🔹 فالوور توئیتر | 60 روز ضمانت ریزش♻ توضیحات 65,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (62,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (64,000  تومان )
30000/50 7 ساعت 27 دقیقه فعال
یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
471 بازدید پست یوتیوب [ ارزانترین ] توضیحات 13,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (12,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (12,800  تومان )
5000/100 2 روز 7 ساعت 36 دقیقه فعال
384 بازدید پست یوتیوب [ ارزانترین ] توضیحات 16,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (14,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (15,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (15,500  تومان )
5000/100 فعال
388 سابسکرایب واقعی یوتیوب توضیحات 28,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (282,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (283,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (284,000  تومان )
100000/100 6 روز 21 ساعت 4 دقیقه فعال
638 بازدید ویدئو یوتیوب [ گارانتی مادام العمر ] - مکث 1 میلیون توضیحات 50,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (47,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (48,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (49,000  تومان )
1000000/100 فعال
637 بازدید شورت یوتیوب [ گارانتی مادام العمر ] - مکث 1 میلیون توضیحات 60,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (59,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (59,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (59,700  تومان )
1000000/100 فعال
473 بازدید پست یوتیوب [ ضمانت مادام العمر ] توضیحات 71,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (68,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (69,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (70,000  تومان )
1000000/10000 فعال
476 بازدید پست یوتیوب [ گارانتی ابدی ] توضیحات 82,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (79,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (80,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (81,000  تومان )
5000000/20000 فعال
390 سابسکرایب یوتیوب توضیحات 200,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (197,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (198,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (199,000  تومان )
50000/10 فعال
477 سابسکرایب یوتیوب [ضمانت مادام العمر ] توضیحات 245,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (242,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (243,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (244,000  تومان )
150000/50 1 روز 11 ساعت 8 دقیقه فعال