پکیج های فالوور فووول واقعی

سفارش دادید خارجی بود و ایرانی نبود تیکت بزنید بازگشت مبلغ میزنیم

تمام فالوور ها توسط اکانت های اشخاص ایرانی واریز میشود به صورت کمپین های حمایتی

1000
پکیج 1 (جذب 1 الی 2 کا فالوور واقعی)

تاریخ شروع جذب فالوور 29  الی30 خرداد ماه میباشد

صرفا در این روش فالوور واقعی تضمین میگردد
در صورتی که قبلا در پیج خود از فالوور فیک یا اجباری استفاده کرده اید و پیچ شما در حالت ریزش میباشد مسِولیت آن بر عهده مشتری است و ما صرفا تعهد در تعداد و واقعی بودن فالوورها داریم
در طول زمان جذب فالوور به هیچ عنوان پیج را خصوصی نکنید بدلیل واقعی بودن 4 روز زمان لازم است.
برای پیجهای سکسی. سیاسی . مذهبی و دعانویسی سفارش ثبت نکنید
در این سرویس فالوور 100 درصد واقعی ایرانی تضمین میشود
برای ثبت سفارش این محصول عدد 1000 را در قسمت تعداد وارد کنید

250,000تومان
سفارش
1000
پکیج 2 (جذب 2 الی 3 کا فالوور واقعی)

تاریخ شروع جذب فالوور 29  الی30 خرداد ماه میباشد

صرفا در این روش فالوور واقعی تضمین میگردد
در صورتی که قبلا در پیج خود از فالوور فیک یا اجباری استفاده کرده اید و پیچ شما در حالت ریزش میباشد مسِولیت آن بر عهده مشتری است و ما صرفا تعهد در تعداد و واقعی بودن فالوورها داریم
در طول زمان جذب فالوور به هیچ عنوان پیج را خصوصی نکنید بدلیل واقعی بودن 4 روز زمان لازم است.
برای پیجهای سکسی. سیاسی . مذهبی و دعانویسی سفارش ثبت نکنید
در این سرویس فالوور 100 درصد واقعی ایرانی تضمین میشود
برای ثبت سفارش این محصول عدد 1000 را در قسمت تعداد وارد کنید

350,000تومان
سفارش
1000
پکیج 3 (جذب 3 الی 4 کا فالوور واقعی)

تاریخ شروع جذب فالوور 29  الی30 خرداد ماه میباشد

صرفا در این روش فالوور واقعی تضمین میگردد
در صورتی که قبلا در پیج خود از فالوور فیک یا اجباری استفاده کرده اید و پیچ شما در حالت ریزش میباشد مسِولیت آن بر عهده مشتری است و ما صرفا تعهد در تعداد و واقعی بودن فالوورها داریم
در طول زمان جذب فالوور به هیچ عنوان پیج را خصوصی نکنید بدلیل واقعی بودن 4 روز زمان لازم است.
برای پیجهای سکسی. سیاسی . مذهبی و دعانویسی سفارش ثبت نکنید
در این سرویس فالوور 100 درصد واقعی ایرانی تضمین میشود
برای ثبت سفارش این محصول عدد 1000 را در قسمت تعداد وارد کنید

430,000تومان
سفارش
1000
پکیج 4 (جذب 4 الی 5 کا فالوور واقعی)

تاریخ شروع جذب فالوور 29  الی30 خرداد ماه میباشد

صرفا در این روش فالوور واقعی تضمین میگردد
در صورتی که قبلا در پیج خود از فالوور فیک یا اجباری استفاده کرده اید و پیچ شما در حالت ریزش میباشد مسِولیت آن بر عهده مشتری است و ما صرفا تعهد در تعداد و واقعی بودن فالوورها داریم
در طول زمان جذب فالوور به هیچ عنوان پیج را خصوصی نکنید بدلیل واقعی بودن 4 روز زمان لازم است.
برای پیجهای سکسی. سیاسی . مذهبی و دعانویسی سفارش ثبت نکنید
در این سرویس فالوور 100 درصد واقعی ایرانی تضمین میشود
برای ثبت سفارش این محصول عدد 1000 را در قسمت تعداد وارد کنید

530,000تومان
سفارش
روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
اتمام رسید تاریخ بعدی اعلام میشود