50 کا فقط در یک ساعت
ثبت سفارش
1000
پکیج طلایی (ضمانت کیفیت)

1000 عدد فالوور فول پروفایل با کیفیت
1000 عدد لایک اکسپلوره ایرانی
1000 عدد بازدید ویدیو
10 کامنت تعریف و تمجید

40,000تومان
سفارش
1000
پکیج الماس

2000 عدد فالوور فول پروفایل با کیفیت
1000 عدد لایک اکسپلوره ایرانی 
2000 عدد بازدید ویدیو امپرشن دار 
20 کامنت تعریف و تمجید

65,000تومان
سفارش
1000
پکیج یاقوت

3000 عدد فالوور فول پروفایل با کیفیت
1500 عدد لایک اکسپلوره ایرانی 
3000عدد بازدید ویدیو امپرشن دار
30 کامنت تعریف و تمجید 

90,000تومان
سفارش